Đừng Tin Vào Những Cái Lỗ Tập Full HD

Don’t Believe The Hole
HD

Nội dung phim "Đừng Tin Vào Những Cái Lỗ"


Sumi quá mệt mỏi với cuộc sống tình dục trụy lạc của Ki-seok, quyết định ly hôn nhưng sau đó lại xé giấy ly hôn khi Ki-seok đã trúng số liên tiếp xuất hiện. Để lấy tiền của Ki-seok, Su-mi mời Seong-ho, người đã lừa dối cô trong quá khứ, vào nhà cô. Seong-ho cũng mời Chae-yeon, một kẻ lừa đảo đến từ Sinsa-dong, kẻ ham tiền và thực hiện một vụ lừa đảo lớn. Chae-yeon, Seong-ho và Sumi phối hợp với nhau để lấy tiền của Ki-seok. Nhưng đòn phản công của Ki-seok cũng ngày càng mạnh hơn …  

Tags: , , , , , , ,