Nhật Ký Y Tá: Ai Cũng Có Một Bí Mật Tập Full HD

Everybody has Secrets: Nursing Diary
HD

Nội dung phim "Nhật Ký Y Tá: Ai Cũng Có Một Bí Mật"


Bạn của y tá Soo-ae, Yoona, nhận được một công việc tại Sở Wonmu để viết một câu chuyện bệnh viện. Bạn cùng phòng của Su-ae, Yeon-gyeong, người tự nhận mình là người đồng tính, kể một câu chuyện mà anh đã nghe trong quá khứ. Một y tá tên Sook-hee, người được cho là sẽ an ủi tất cả các bệnh nhân nặng vào ban đêm … Soo-ae và Yoon-a cố gắng xác nhận sự thật này …  

Tags: , , , ,