Du Hành Thời Gian Cùng 2 Bà Vợ Tập Full HD

Two Wives of a Time Traveler
HD

Nội dung phim "Du Hành Thời Gian Cùng 2 Bà Vợ"


Jisung là một người có thể du hành ngược thời gian. Ji-sung đã du hành ngược thời gian về quá khứ nhiều lần để cứu sống vợ mình, nhưng hậu quả của việc du hành thời gian là mất trí nhớ và sức khỏe kém … Tuy nhiên, sau khi vợ Seo-won qua đời, Ji-sung đã quay ngược thời gian không đúng cách. Jisung bị mất trí nhớ, bắt đầu sống một cuộc sống khác từ đó …  

Tags: , ,