Những Bí Mật Chưa Được Bật Mí (2021)

Covert Scandal

Thể loại:

Quốc gia:

Diễn viên:

Sihoo và Joa mời Sang-woo và Chae-won, những người đang gặp khó khăn đến nhà của họ. Tuy nhiên, bốn người lần đầu tiên biết rằng họ là những cặp vợ chồng thì đều thấy bất ngờ và không biết phải làm gì với nhau. Joa và Sang-woo từng có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, còn Sihoo thì có quan hệ với Chae-won và chị của Chae-won. Sang-woo và Chae-won ở lại tại nhà của Si-hoo nhưng lại đổ lỗi cho Jo-a và Si-hoo về những sai lầm trong quá khứ … 


Tags: , , , , ,